Vermanilaiset

Vertasista Virtasiin – me olemme vermanilaiset

Erinomainen asiakaspalvelu, nopea reagointikyky ja laatu. Näillä sanoilla eräs apteekki kuvaili Vermanin tapaa toimia, ja tällaiseen työskentelytapaan me myös yrityksenä pyrimme. Mainittujen menestystekijöiden taustalla eivät kuitenkaan ole pelkät kirjatut toimintamallit vaan me vermanilaiset, jotka jokapäiväisessä työssämme teemme todeksi Vermanin yrityskulttuuria ja tapaa toimia.

Monenlaisten osaajien yhteisö

Mikrobiologi, sairaanhoitaja ja insinööri menivät töihin. Mitä seurasi? Tyypillinen, tuottelias päivä Vermanilla!

Vermanilaisten erilaiset ammattitaustat ja persoonat täydentävät toisiaan. Luotamme kollegoiden ammattitaitoon ja opimme joka päivä toisiltamme uutta. Onnistumme, erehdymme ja opimme yhdessä. Ylläpidämme innostavaa kehittämisen ja kehittymisen kulttuuria, ja työntekijöiden vahvuuksia teroitetaan jatkuvasti koulutuksilla ja sisäisellä tiedonjaolla.

Panostamme yhteisöllisyyteen ja viihtyvyyteen, joiden uskomme johtavan laadukkaaseen yhteistyöhön. Säännöllisten työhyvinvointikyselyiden mukaan ilmapiiri, lähiesimiestyö ja yhdenvertainen kohtelu ovat erinomaisella tasolla. Jokainen Verman-perheen jäsen vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, että työkavereista on mukava tulla töihin – käytävillämme raikuvat hyvät huomenet ja tuoksuu kahvi.

Vermanilaiset monenlaisten osaajien yhteisö.
Työhyvinvointikyselyssä erinomaiset tulokset

Terveyttä ja hyvinvointia myös työpaikalla

Missiomme ”Tuomme terveyttä ja hyvinvointia kaikkiin elämänvaiheisiin” näkyy myös henkilökunnastamme huolehtimisessa. Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunut, innostunut ja tehokas.

Vaikka työtahti on kova, hellitämme säännöllisesti työn kiireistä. Irrotamme katseemme tietokoneen ruudulta ja lepuutamme mieltämme kahvikupin, kulttuurin ja liikunnan parissa. Verman työnantajana mahdollistaa tämän työnteon ja palautumisen tasapainon tukemalla sekä henkilökohtaista vapaa-aikaa että työyhteisön virkistystoimintaa. Kuten perheillä on tapana, mekin keräännymme usein yhteisen aterian tai aktiviteetin ääreen.

Onnistuminen työhyvinvoinnissa ilmenee myös kyselyistä, joiden mukaan henkilöstömme työvire ja motivaatio ovat vuodesta toiseen korkealla ja Vermanin koetaan olevan aidosti kiinnostunut työntekijöiden jaksamisesta.

Verman - Terveyttä ja hyvinvointia työpaikalla
Työhyvinvointikyselyssä erinomaiset tulokset

Näin vermanilaiset pysyvät vireessä

Hyvinvointiyrityksenä Verman pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista esimerkiksi seuraavilla tavoilla.

  • Osaamisen kehittäminen. Kehitämme jatkuvasti henkilökuntamme ammattitaitoa vastaamaan alan ja maailman muuttuvia tarpeita. Arjen työssä innovoimme ja jaamme osaamistamme yli osastorajojen.
  • Yhteisöllisyys. Yrityskulttuurimme rakentuu perhemäiseen yhteisöön ja meillä viihdytään. Puurramme ja nauramme yhdessä, titteleistä riippumatta.
  • Joustava työaika. Aamusta päivä pisin vai illalla luovuus laukkaa? Työntekijämme voivat aloittaa ja jaksottaa työpäivän parhaaksi katsomallaan tavalla. Tietenkin palaverit ja asiakastapaamiset hoidetaan jämptisti!
  • Liikettä työpäiviin. Kannustamme liikkuviin taukoihin. Liikuntaa on mahdollista harrastaa työajalla, pidämme yhteisiä taukojumppia ja toimistolta löytyy laaja tarjonta erilaisia jumppatarvikkeita. Säännölliset Liikettä niveliin -kampanjamme innostavat nostamaan jalkaa toisen eteen ja tavoittelemaan palkintoja.
  • Liikunta- ja kulttuurietu. Palaudumme työnteosta nostamalla hien pintaan tai uppoutumalla teatterituoliin, sillä Verman tukee työntekijöitään myös vapaa-ajalla tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriedun.
  • Tuetusti treenaamaan. Vermanilaisilla on käytössä kuntosali, laaja kirjo ryhmäliikuntaa sekä kuntomittaukset terveyden seuraamiseksi.
  • Kulttuurikerho. Vermanilaisten kulturellia puolta ravitsee oma kulttuurikerho, jonka johdolla vierailemme esimerkiksi museoissa ja musiikkitapahtumissa.
  • Vuoden työkaveri. Meillä työntekijöitä ei palkita ainoastaan tuloksesta, vaan myös hyvästä työkaveruudesta. Vuoden työkaveri -tittelillä kruunattuja on yhdistänyt iloinen mieli, hersyvä nauru ja erinomainen yhteispeli.

Meille töihin?