Vermanin materiaalipankin tietosuojaseloste

Tässä Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten Oy Verman Ab (”Verman”) käsittelee materiaalipankin käyttäjien henkilötietoja. Vermanin materiaalipankin käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oy Verman Ab

Kauppakaari 2

04200 Kerava

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Oy Verman Ab

Kauppakaari 2

04200 Kerava

info@verman.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Seuraavassa kerromme mitä eri tietoja käsittelemme ja millä tavoin keräämme ne.

Hakiessasi käyttäjätiliä:

 • Etunimi, sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Jälleenmyyjä apteekin nimi ja osoitetiedot
 • Ammattinimike

Edellä määriteltyjen tietojen antaminen on pakollista, jotta voimme luoda käyttäjätilin sekä tarkistaa, että käyttäjätilin hakija varmasti on jälleenmyyjämme.

Käyttäessäsi materiaalipankkia:

 • Kieli
 • Materiaalipankin käytöstä tallennetut tiedot, kuten omat haut, kokoelmat ja viestit

Jättäessäsi ilmoituspyynnön Vermanille

 • Jälleenmyyjä apteekin nimi
 • Aluepäällikön nimi
 • Pyydettyyn aineistoon liittyvät aineistokohtaiset tiedot

Edellä mainittujen tietojen antaminen on pakollista, jotta pystymme käsittelemään ja toteuttamaan ilmoituspyyntösi mahdollisimman tehokkaasti ja asiakasystävällisesti.

Evästeiden avulla kerätyt tiedot:

 • Materiaalipankin toiminnallisuuden vuoksi evästeiden avulla kerätyt tiedot, kuten tieto selaimesta, selainversiosta, käyttöjärjestelmästä ja IP-osoitteesta

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme tietojasi silloin, kun se on tarpeellista ja henkilötietojen käyttötarkoitus on määritetty. Seuraavassa kerromme mitkä ovat keräämiemme tietojen käyttötarkoitukset sekä mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet:

Henkilötietojen käyttötarkoitusKäsittelyn oikeusperusteLisätietoja
Käyttäjätilihakemusten käsittely sekä varmistaminen, että hakija todella on jälleenmyyjämme.Oikeutettu etu.Meillä on oikeutettu etu tarjota jälleenmyyjillemme mahdollisuutta päästä käyttämään materiaalipankkia ja sen aineistoja. Koska materiaalipankki on tarkoitettu vain jälleenmyyjiemme käyttöön, meillä on myös oikeutettu etu varmistaa käyttäjätilihakemusten perusteella, että hakija todella on jälleenmyyjämme.
Ilmoituspyyntöjen käsitteleminen.Oikeutettu etu.Oikeutettu etumme perustuu kaupallisiin intresseihimme. Haluamme tarjota jälleenmyyjillemme mahdollisimman laadukkaita aineistoja ja tästä syystä otamme vastaan ja käsittelemme ilmoituspyyntöjä.
Materiaalipankin turvallisuuden ja perustoiminnallisuuksien varmistaminen evästeiden avullaOikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu suojella materiaalipankin turvallisuutta ja taata sen toiminnallisuus käyttämällä evästeitä.

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä Tietosuojaselosteessa mainitut käyttötarkoitukset.

Jos käyttäjä ei ole kirjautunut sisään 18 kuukauteen toteamme, että käyttäjä on epäaktiivinen. Mikäli toteamme, että käyttäjä on muuttunut epäaktiiviseksi, poistamme tiedot viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun olemme todenneet epäaktiivisuuden.

5. Kenelle jaamme tietojasi?

Verman rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan palveluntuottajia. Verman käyttää vain luotettavia yhteistyökumppaneita ja pyrkii aina varmistamaan, että palveluntuottajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntuottajiimme lukeutuu:

 • Materiaalipankin teknisen toteutuksen ja alustan tarjoava palveluntuottaja
 • Ilmoituspyyntöjä varten verkkolomakkeet tarjoava palveluntuottaja
 • Materiaalipankin ja sen käyttäjätilien ylläpidosta vastaavaa palveluntuottaja.

Verman voi jakaa tietoja myös samaan konserniin kuuluvan Suomen Bioteekki Oy:n kanssa.

Poikkeustapauksissa, jos tietojen luovuttaminen on tarpeellista viranomaistarkoituksiin tai lainsäädännön noudattamiseksi, luovutamme tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle tai tuomioistuimelle.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Verman käsittelee tietoja Suomessa ja EU:n sisällä. Vermanin käyttämien palveluntarjoajien kautta voi kuitenkin siirtyä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirroissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle varmistamme, että henkilötietojen suojan tasoa ei vaaranneta tietosuojalainsäädännössä määritetyillä keinoilla.

7. Profilointi

Emme käytä profilointia tai automaattista päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä.

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada jäljennös kyseisistä tiedoista. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuksi.

Pystyt tarkastelemaan tietojasi oman käyttäjätilisi kautta.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus silloin, kun

 • Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin
 • Vastustat henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee myös yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan (henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen ollessa oikeutettu etu)
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Oikeuksien käyttö

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 määritettyyn yhteyshenkilöön.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pyrimme kehittämään Materiaalipankkia jatkuvasti. Tästä syystä joitakin toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jonka seurauksena päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tätä tietosuojaselostetta.

Tässä Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten Oy Verman Ab (”Verman”) käsittelee materiaalipankin käyttäjien henkilötietoja. Vermanin materiaalipankin käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oy Verman Ab

Kauppakaari 2

04200 Kerava

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Oy Verman Ab

Kauppakaari 2

04200 Kerava

info@verman.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Seuraavassa kerromme mitä eri tietoja käsittelemme ja millä tavoin keräämme ne.

Hakiessasi käyttäjätiliä:

 • Etunimi, sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Jälleenmyyjä apteekin nimi ja osoitetiedot
 • Ammattinimike

Edellä määriteltyjen tietojen antaminen on pakollista, jotta voimme luoda käyttäjätilin sekä tarkistaa, että käyttäjätilin hakija varmasti on jälleenmyyjämme.

Käyttäessäsi materiaalipankkia:

 • Kieli
 • Materiaalipankin käytöstä tallennetut tiedot, kuten omat haut, kokoelmat ja viestit

Jättäessäsi ilmoituspyynnön Vermanille

 • Jälleenmyyjä apteekin nimi
 • Aluepäällikön nimi
 • Pyydettyyn aineistoon liittyvät aineistokohtaiset tiedot

Edellä mainittujen tietojen antaminen on pakollista, jotta pystymme käsittelemään ja toteuttamaan ilmoituspyyntösi mahdollisimman tehokkaasti ja asiakasystävällisesti.

Evästeiden avulla kerätyt tiedot:

 • Materiaalipankin toiminnallisuuden vuoksi evästeiden avulla kerätyt tiedot, kuten tieto selaimesta, selainversiosta, käyttöjärjestelmästä ja IP-osoitteesta

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme tietojasi silloin, kun se on tarpeellista ja henkilötietojen käyttötarkoitus on määritetty. Seuraavassa kerromme mitkä ovat keräämiemme tietojen käyttötarkoitukset sekä mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet:

Henkilötietojen käyttötarkoitusKäsittelyn oikeusperusteLisätietoja
Käyttäjätilihakemusten käsittely sekä varmistaminen, että hakija todella on jälleenmyyjämme.Oikeutettu etu.Meillä on oikeutettu etu tarjota jälleenmyyjillemme mahdollisuutta päästä käyttämään materiaalipankkia ja sen aineistoja. Koska materiaalipankki on tarkoitettu vain jälleenmyyjiemme käyttöön, meillä on myös oikeutettu etu varmistaa käyttäjätilihakemusten perusteella, että hakija todella on jälleenmyyjämme.
Ilmoituspyyntöjen käsitteleminen.Oikeutettu etu.Oikeutettu etumme perustuu kaupallisiin intresseihimme. Haluamme tarjota jälleenmyyjillemme mahdollisimman laadukkaita aineistoja ja tästä syystä otamme vastaan ja käsittelemme ilmoituspyyntöjä.
Materiaalipankin turvallisuuden ja perustoiminnallisuuksien varmistaminen evästeiden avullaOikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu suojella materiaalipankin turvallisuutta ja taata sen toiminnallisuus käyttämällä evästeitä.

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä Tietosuojaselosteessa mainitut käyttötarkoitukset.

Jos käyttäjä ei ole kirjautunut sisään 18 kuukauteen toteamme, että käyttäjä on epäaktiivinen. Mikäli toteamme, että käyttäjä on muuttunut epäaktiiviseksi, poistamme tiedot viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun olemme todenneet epäaktiivisuuden.

5. Kenelle jaamme tietojasi?

Verman rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan palveluntuottajia. Verman käyttää vain luotettavia yhteistyökumppaneita ja pyrkii aina varmistamaan, että palveluntuottajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntuottajiimme lukeutuu:

 • Materiaalipankin teknisen toteutuksen ja alustan tarjoava palveluntuottaja
 • Ilmoituspyyntöjä varten verkkolomakkeet tarjoava palveluntuottaja
 • Materiaalipankin ja sen käyttäjätilien ylläpidosta vastaavaa palveluntuottaja.

Verman voi jakaa tietoja myös samaan konserniin kuuluvan Suomen Bioteekki Oy:n kanssa.

Poikkeustapauksissa, jos tietojen luovuttaminen on tarpeellista viranomaistarkoituksiin tai lainsäädännön noudattamiseksi, luovutamme tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle tai tuomioistuimelle.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Verman käsittelee tietoja Suomessa ja EU:n sisällä. Vermanin käyttämien palveluntarjoajien kautta voi kuitenkin siirtyä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirroissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle varmistamme, että henkilötietojen suojan tasoa ei vaaranneta tietosuojalainsäädännössä määritetyillä keinoilla.

7. Profilointi

Emme käytä profilointia tai automaattista päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä.

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada jäljennös kyseisistä tiedoista. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuksi.

Pystyt tarkastelemaan tietojasi oman käyttäjätilisi kautta.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus silloin, kun

 • Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin
 • Vastustat henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee myös yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan (henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen ollessa oikeutettu etu)
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Oikeuksien käyttö

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 määritettyyn yhteyshenkilöön.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pyrimme kehittämään Materiaalipankkia jatkuvasti. Tästä syystä joitakin toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jonka seurauksena päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tätä tietosuojaselostetta.