Materiaalipankin käyttöehdot

Materiaalipankki on Oy Verman Ab:n (jäljempänä ”Verman”) ylläpitämä verkkopalvelu, josta Vermanin jälleenmyyjä apteekit (jäljempänä yksin ”jälleenmyyjä” ja yhdessä ”jälleenmyyjät”) voivat ladata itselleen käyttöehdoissa määriteltyä tarkoitusta varten markkinointimateriaalia.

Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan näitä Palvelun käyttöehtoja. Tutustu käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöä.

Käyttöehdot koskevat materiaalipankki verkkopalvelua (”Palvelu”) ja sen sisältämää aineistoa.

Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Vermanilla on oikeus tarvittaessa muuttaa käyttöehtoja, joten pyydämme sinua tutustumaan käyttöehtoihin säännöllisesti.

Palvelun käyttö

Materiaalipankki on tarkoitettu jälleenmyyjien markkinointikäyttöön. Verman tarkistaa asiakasrekisteristään jokaisen uuden käyttäjän ennen kuin jälleenmyyjän edustaja voi käyttää Palvelua.

Käyttäjän tulee rekisteröityessä antaa käyttäjätunnuksen hakemista varten tarvittavat tiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa edustavan Vermanin jälleenmyyjää.

Vermanilla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli vaaditut tiedot on annettu puutteellisesti, epäasiallisesti tai jos jälleenmyyjää ei pystytä tunnistamaan tietojen perusteella.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat aina käyttäjäkohtaisia eikä käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmansille osapuolille. Mikäli tunnukset joutuvat oikeudettomasti kolmannen osapuolen haltuun, käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä Vermanille. Vermanilla on oikeus sulkea käyttäjän pääsy Palveluun saatuaan tiedon siitä, että tunnukset ovat joutuneet kolmannen osapuolen haltuun taikka kadonneet.

Vermanilla on oikeus keskeyttää tai päättää käyttöoikeus, mikäli käyttäjä toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti. Vermanilla on myös oikeus keskeyttää tai päättää käyttöoikeus, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun viimeisen 18 kuukauden aikana. Käyttöoikeuden päättämisestä pyritään ilmoittamaan käyttäjälle etukäteen.

Immateriaalioikeudet

Materiaalipankki ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki materiaalipankin sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, jotka sisältyvät aineistopankkiin, säilyvät aina Vermanilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien sekä kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla.

Materiaalipankki on tarkoitettu Vermanin tuotteiden jälleenmyyjien markkinointikäyttöön. Aineistoa saa käyttää Vermanin tuotteista kerrottaessa sähköisessä tai painetussa mediassa sekä tuotemainosten yhteydessä.

Materiaalipankin sisällön tai sen osan kopiointi, jakelu tai tallentaminen palvelun käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla on kielletty ilman Vermanin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki Vermanin materiaalipankin sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Verman ei takaa materiaalipankin keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sen saatavuudesta. Verman varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muokata materiaalipankkia tai sen sisältöä tai estää pääsyn palveluun kokonaan tai osittain.

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Vermanilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Vermanin toimesta eikä Verman vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Verman ei vastaa materiaalipankin tai siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Verman ei ole vastuussa Palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Verman ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.

Käyttäjän antamat tiedot

Lähettämällä aineistoa tai tietoja Vermanille esimerkiksi ilmoituspyynnön avulla käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto tai tiedot Vermanille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Lisäksi käyttäjän tulee varmistaa, että lähettämänsä aineisto tai tiedot eivät ole laittomia, hyvien tapojen vastaisia tai muuten julkaistavaksi kelpaamattomia ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Verman ei ole vastuussa käyttäjien lähettämän aineiston tai tietojen sisällöstä. Verman voi harkintansa mukaan, milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston tai tiedot palvelustaan.

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Verman noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Vermanin materiaalipankissa käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään tietoa Vermanin palvelun käytöstä. Tietoja käytetään muun muassa materiaalipankin turvallisuuden varmistamiseksi, palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Evästekäytännöstä ja Vermanin materiaalipankin tietosuojaselosteesta.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään osoitteeseen info@verman.fi taikka puhelimitse numeroon 040 123 456 78.